Kan vi hjelpe deg? Ring oss på 94 15 52 07

Hvordan skrive Bra SEO Tekst?

Når Google plasserer nettsider på sin Index, så er fokuset til Google; relevanse og brukervennlighet. Teksten må tilfredsstille disse kriteriene, for å få en bra plassering på søkemotorene. I forrige artikkel nevnte jeg at nesten halvpartene av søkerne velger firmaet som står på de to første plassene.  90 % går nesten aldri forbi første siden. Det er viktig å komme høyt opp på søkelista.

 

En av de tingene vi vet at Google ser på når de skal plassere nettsider på resultatlista er tekst. Det er enkelte parametere som teksten skal følge. Som en hovedregel så skal den score høyt på «readibility», altså den skal være enkel å lese og forstå. I tillegg skal teksen være relevant i forhold til søkeordene. Å skjule søkeord i teksten eller ha artikler med søkeord kun for å lokke folk inn på siden blir gjennomskuet av Google. I noen tilfeller straffer Google disse ved å plassere de helt nederst. Der ønsker vi ikke å være.

Her kommer noen enkle, praktiske tips til hvordan du kan skrive en tekst som kommer høyere opp på søkemotorene.

 

#Leservennlighet

Det viktigste for Google er at teksten skal være enkel og grei å lese, samt enkel og grei å forstå. Generelt kan man si at en god web tekst bør være enkel å forstå av en 13-15 åring. Grunnen til dette er at det er vanskelig å lese fra en skjerm. så teksten bør i være enkel, og man må slippe å jobbe seg igjennom lange ord og lange setninger. Hvis teksten er for vanskelig å lese, og da mister man besøkende raskt, noe som igjen resulterer i lavere ranking på Indexen.

For å få til det, er det enkle parametere vi kan følge for å få det resultatet.

#Korte Setninger

Setningene bør ikke overskride 20 ord, da mener Google at de blir for lange og for vanskelige å lese. Som en tommelfingerregel bør ikke være mer enn 25 % av setningene være lengre. I tillegg bør man være forsiktig med å bruke ord på lengre enn 4 stavelser, da dette igjen kan føre til at ordet – og setningen – blir for komplisert. Det er også viktig at du også tenker igjennom hva teksten inneholder og hvem målgruppen din er. Dersom det er en fagtekst hvor leserne er utdannet innen faget, så kan man ha et mer komplisert innhold. Men også her kan man nok med fordel dele opp teksten litt og gjøre den enklere å lese selv om innholdet er komplisert. Hvis man skriver en blogg, eller en informativ tekst om mer kommersielle saker, så bør man med fordel gå igjennom tekstene og redigere for å gjøre de mer leservennlige.

#Del opp Avsnittene dine.

På lik linje med at setningene og ordene ikke skal være så lange, bør heller ikke avsnittene være for lange. I tillegg bør avsnittene være relevante til overskriftene. Og det bringer oss over på neste punkt, nemlig å legge inn avsnitt. Det gjør teksten enklere å lese, og guider leser gjennom avsnittene og teksten. Overskrifter påvirker SEO direkte og er ofte det som dukker opp på søk. I tillegg er overskrifter i HTML, noe som gjør det teksten mer tilgjengelig også for de leserne som sliter med å lese på skjermen av forskjellige årsaker, og gjør det enklere å forstå strukturen, og følge, teksten. Overskriftene bør være tiltrekkende og synliggjøre innholdet i paragrafen.

#Konklusjon

Uansett hva du skriver om, og hvem du skriver til, så kan man konkludere med at det viktigste med teksten er at den er enkel å lese, enkel å forstå og at språket er klart og tydelig. Det kan virke som en stor jobb og gå igjennom all tekst du har på siden din, for så å redigere. Ta gjerne kontakt med Din Markedsfører, så kan vi gå igjennom og redigere teksten for deg.

Date: December 14, 2018

Topics: content marketingGooglehjemmesideinnholdsmarkedsføringinternettkommunikasjonmarkedsføringmarkedskommunikasjonmarketing activitymarketing strategynettsideSearchSEOSocial mediaSøksøkemotorer

  • Ring vårt team direkte for et råd

    94 15 52 07